วันเยาวชนแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ทหารจากกรมทหารราบ กม.44 ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561