รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักและเชื้อเห็ดนางฟ้า

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ขอขอบพระคุณนางอรพินทร์ แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักและเชื้อเห็ดนางฟ้า ให้แก่นักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา