ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาพอเพียง

ค้นหา

เมนูหลัก

Elearning

สถิติผู้เยี่ยมชม

853564
สถิติวันนี้
สถิติเืมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
221
120
2188
847707
12533
8307
853564

ไอพีของท่านคือ : 3.233.219.62
Server Time: 2021-06-25 19:55:12

ประวัติโรงเรียน

 

             ประวัติโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดตาก ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2531 และเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 โดยการประสานงานระหว่างโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ (กอ. โครงการ พพพ.) กับสำนักงานการประถม  อำเภอพบพระ จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จัดหาครูเข้าสอน ตลอดจนการของบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นผลทางด้านจิตวิทยา และการพัฒนาด้านอื่นๆของโครงการพพพ. ให้บรรลุเป้าหมาย เมื่ออพยพราษฎรเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการคือบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 5 6 7 8

กอ.โครงการพพพ. ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝกไว้รองรับนักเรียนที่อพยพติดตามผู้ปกครองมาจากทุ่งใหญ่นเรศวร และกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติในที่สาธารณะของบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7

เมื่อเริ่มเปิดเรียนทำการสอนปีการศึกษา 2531 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2531 มีครู 2 คนนักเรียน 98 คนเปิดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ทางโครงการพพพ. สนับสนุนรถรับส่งนักเรียนซึ่งสัตว์เลี้ยงที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เป็นการชั่วคราว

ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2531 ทางกอ.โครงการพพพ.ได้ทำพิธีมอบโรงเรียนให้กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก

ในปีการศึกษา 2532 ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลังจำนวน 6 ห้องเรียนส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง ณ บริเวณที่ตั้งโรงเรียนถาวรซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 5 และ 6 ในพื้นที่ 45 ไร่โดยได้รับการสนับสนุนจากกอ.โครงการพพพ.  หน่วยจัดที่ดินหน่วยที่ 1 และ 2 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด เหมืองแม่สอด และราษฎรบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 5 6 7 และ 8

ในวันที่ 22 มกราคม 2533 ได้ย้ายที่เรียนจากบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7 มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่ถาวร และได้คืนอาคารสถานที่กับ กอ. โครงการพพพ.เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 7 ต่อไป

ในปีพ.ศ 2532-2533 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2532 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 10 ห้องเรียนอาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 จำนวน 1 หลังและส้วมแบบสปช. 601/26 ขนาด 2/8

ในปีพ.ศ 2533-2534 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2533 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 10 ห้องเรียน บ้านพักครู 303/28 จำนวน 1 หลัง 3 หน่วย ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด 6 ถัง

ปีงบประมาณ 2535 ก่อสร้างบ้านพักครูแบบสปช. 303/28 จำนวน 1 หลัง 2 หน่วย

ปีงบประมาณ 2537 ก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 ขนาด 89x59 เมตรจำนวน 1 สนามและก่อสร้างบ้านพักครูแบบสปช. 301/26 จำนวน 1 หลัง 1 หน่วย

ปีงบประมาณ 2546 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2546 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 6 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง

 
           ปัจจุบันทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเขตบริการหมู่บ้านจำนวน  6  หมู่บ้าน ดังนี้คือ  
            1.  บ้านเสริมสุข หมู่ที่ 11  ต.รวมไทยพัฒนา  
            2. บ้านรวมไทยพัฒนา 6 หมู่ที่  9 ต.รวมไทยพัฒนา  
            3.  บ้านรวมไทยพัฒนา 10 หมู่ที่  11  ต.รวมไทยพัฒนา 
            4.  บ้านรวมไทยพัฒนา 7   หมู่ที่  3    ต.รวมไทยพัฒนา 
            5.  บ้านรวมไทยพัฒนา 8   หมู่ที่  6   ต.รวมไทยพัฒนา 
            6.  บ้านคีรีน้อย หมู่ที่  1  ต.รวมไทยพัฒนา